Hong yi xiao nu hai

Hong yi xiao nu hai

A story about a video of a group of people going hiking and a mysterious little girl in a red dress following them.

Director : Cheng Wei-Hao, Wei-Hao Cheng
Casts : Wei-Ning Hsu, River Huang, Yin-Shang Liu, Po-Chou Chang, Yumi Wong, Mario Pu, Ming-Hua Pai, Mei-Man Jin, Yawei Basang, Liang-Tong Chen, Ling-Fan Chen
Countrys : Taiwan
Ratings : 5.3
Ratings Count : 1,014
Releasing : 2015-11-17
Time : 92

Watch Hong yi xiao nu hai

Watch Trailer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *