Ji yi sui pian

Ji yi sui pian

After an accident, Daming can’t remember what happened last night. Back home, he discovers in his closet the dead body of Gao Yan. Who killed this man hated by so many people included Daming himself?

Director : Park Yu-hwan, Yu Hwan Park
Casts : Jiayin Lei, Zitong Xia, Jing Li, Ning Sun, Yunwei He, Daxiong Fang, Yanan Li, Yinghua Li, Yu Li, Xiya Lin, Xin Liu
Countrys : China
Ratings : 6.4
Ratings Count : 12
Releasing : 2016-06-03
Time : 93

Watch Ji yi sui pian

Leave a Reply

Your email address will not be published.